Bot for brot på kviletida

Ein polsk yrkessjåfør i 20-åra har godteke 30.000 kroner i bot for omfattande brot på køyre- og kviletida. Han får heller ikkje køyre bil på norske vegar det neste året. Under ein kontroll på Håbakken i september i år, avdekte Statens vegvesen at han i løpet av ein periode var nede i to timar som lengste samanhengande døgnkvil. Kravet er minimum ni timar. Mannen brukte heller ikkje diagramskive under periodar av køyringa. I tillegg køyrde han opp mot 17 timar om dagen over den same perioden.