NRK Meny
Normal

Bøndene får felle bjørn

Rovviltnemnda seier rovdyra ikkje skal ha tilhald i Sogn og Fjordane.

Brunbjørn
Foto: Per Løchen, NTB Pluss / Scanpix

- Vi har vel konkludert tidlegare i år, då vi fekk vite at det var observert bjørnespor i Luster, med at vi går inn for å gje to betinga fellingsløyve for bjørn.

Vil skyte bjørnen no

Her gjekk ein svolten bjørn

Suene skal ha fortrinn

Det seier Norvall Nøringset som er leiar i rovviltnemnda på Vestlandet. Han seier bjørn ikkje skal ha tilhald her i fylket.

- Det er no vår jobb å sjå til at vi forvaltar den stamma som er, og at det er mogleg å drive sauenæring på Vestlandet. Og forvaltninga seier at i denne regionen skal sauenæringa ha fortrinn, og då må ein ta ut dei skadedyra som skapar problem for bøndene, seier Nøringset.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast