NRK Meny
Normal

Bondelaget rasar mot mangel på jordvern – meiner Førde er skrekkens eksempel

Stadig meir landbruksjord blir brukt til næringsutbygging og vegar. No slår Bondelaget i Sogn og Fjordane alarm.

Anders Felde

SLÅR ALARM: Bondelagsleiar Anders Felde i Sogn og Fjordane vil ha betre utnytting av areal. Spesielt når dyrka matjord blir brukt til næringsutbygging og vegar.

Foto: Bård Siem / NRK

Fylkesleiaren i Bondelaget, Anders Felde, seier dei ikkje lenger kan sitje stille å sjå på at matjord går med til nærings- og vegføremål utan at areala blir utnytta til det fulle.

– Skal ein først stele av matjorda er det frykteleg viktig at arealutnyttinga er annleis enn det vi ser i dag med store einetasjes forretningsbygg og store parkeringsplassar. Dette er ei gamaldags forvaltning og utnytting, seier Felde som vil ha meir høghus og parkeringskjellarar.

– Ein svart flekk

Kvart år blir om lag 300 dekar landbruksjord i fylket og 6000 dekar på landsplan gjort om til næringsareal, bustadfelt, vegar og andre føremål.

På Brulandsvellene i Førde er store landbruksområde dei siste åra gjort om til tomter for handelshus, parkeringsplassar og veg. Prioriteringa er heilt bak mål, seier Anders Felde.

– Dette er ein svart flekk i fylket si disponering av matjord. Skal byane vekse må dei ha høg arealutnytting, med meir høghus og parkeringskjellarar, seier han.

Vil utnytte arealet betre

Olve Grotle

AVVISER KRITIKKEN: Ordførar i Førde, Olve Grotle frå Høgre.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Høgre-ordførar Olve Grotle i Førde er ikkje samd i kritikken.

– Når det gjeld Brulandsvellene og planane der, har vi tilpassa oss det fylkeslandbrukssjefen meinte i planprosessen. Så eg stiller meg avvisande til påstanden, seier Grotle.

– Men det er vel ikkje tvil om at de har sagt ja til å leggje store forretningsbygg på landbruksareal?

– Det er rett at vi allereie har bygd ut på Brulandsvellene. Det som også er tilfelle er at vi i den nye kommuneplanen har bestemt at vi skal ha ei betre utnytting både av allereie eksisterande areal som er delvis utbygd, og av det nye, seier ordføraren.

– Den dyrka jorda vi har er svært verdfull

På Byrkjelo i Gloppen er den nye traseen for E39 under planlegging. Ein trase som i verste fall kan stikke av med over 100 dekar landbruksjord.

No er det viktig at det ikkje blir gjort same tabbane som i Førde, seier Felde.

– Vi har ein sjølvforsyningsgrad i Norge som går nedover. Skal vi kunne vekse på matproduksjon i Sogn og Fjordane og resten av landet framover, er det ein ting som tel. Det er at vi har dyrka jord tilgjengeleg. Den er frykteleg verdfull, seier bondelagsleiaren.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.