Boikottar lasteskip

Eit lasteskip på veg til Årdal får ikkje segle vidare før papira er i orden. Det skriv Sogn Avis. Grunnen til boikotten er dårlege løns- og arbeidsforhold for besetninga. Skipet, som er eigd av eit tyrkisk reiarlag og registrert i Panama, ligg no ankra i Lærdalsfjorden.