Blir spurt ut av aktor

Aktor, statsadvokat Trond Høvik, har no starta si utspørjing av den tiltalte. Han syner blant anna til den forrige saka mannen var involvert i, operasjon «Gullfugl».