NRK Meny

Blir Nordens største riggterminal

Skipavika terminal i Gulen ligg an til å bli den største riggterminalen i Norden, skriv Firda. Nedgangstider til trass, dagleg leiar Lars Hellandsjø fortel til avisa at kundane deira har sagt at Skipavika må utvide kapasiteten. Det har dei no planar om, og i løpet av hausten vil terminalen vere Nordens største.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.