NRK Meny

Blir Nordens største riggterminal

Skipavika terminal i Gulen ligg an til å bli den største riggterminalen i Norden, skriv Firda. Nedgangstider til trass, dagleg leiar Lars Hellandsjø fortel til avisa at kundane deira har sagt at Skipavika må utvide kapasiteten. Det har dei no planar om, og i løpet av hausten vil terminalen vere Nordens største.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.