NRK Meny

Blir Nordens største riggterminal

Skipavika terminal i Gulen ligg an til å bli den største riggterminalen i Norden, skriv Firda. Nedgangstider til trass, dagleg leiar Lars Hellandsjø fortel til avisa at kundane deira har sagt at Skipavika må utvide kapasiteten. Det har dei no planar om, og i løpet av hausten vil terminalen vere Nordens største.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.