Blir medeigarar i Akvahub

Finio AS i Sørbøvåg og Sulefisk AS frå Solund går inn på eigarsida i Akvahub AS. Akvahub er ei felles forsking- og utviklingsavdeling for verksemder med tilknyting til havbruksnæringa. Dei to nye eigarane vil satse på fleire prosjekt framover.

Michael Niesar (t.h) og Asbjørn Dyrkorn Løland, daglege leiarar i hhv Sulefisk AS og Akvahub AS.
Foto: Sulefisk AS