NRK Meny

Blir ikkje opna att i dag

Riksveg 13 over Vikafjellet blir ikkje opna att i dag, det melder Statens vegvesen. Fjellovergangen mellom Vik og Vinje i Voss har vore stengd sidan tidleg i dag på grunn av uvêr. Uvêr pregar også dei andre fjellovergangane.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.