NRK Meny

Blir flytta mot sin vilje

Kyrre skule i Bergen skal flyttast frå sentrum til Danmarks plass. Det vitnar om lite forståing psykisk sjukdom, meiner lærarar og elevar, skriv Bergens Tidende. Om lag 100 elevar frå Hordaland og Sogn og Fjordane går her fordi dei av ulike grunner ikkje maktar vanleg vidaregåande skule, og fordi dei her kan kombinere skulegang med behandling.

Vegopning på Bergum i Førde kommune