NRK Meny

Blir fjernstyrt tårn


Avinor har bestemt seg for å innføre fjernstyrte tårn på Førde og Sogndal lufthamn. Dei tilsette vil få tilbod om å bli overført til tårnsenteret i Bodø, ifølgje Avinor. I april i fjor varsla dei at fem tårn skulle fjernstyrast frå Bodø. No er talet utvida til 15. Målet er at alle tårna skal vere flytta til Bodø på sikt.

Førde lufthamn, Bringeland
Foto: NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.