NRK Meny

Blir avhøyrde i dag

Både den sikta og offeret i valdtektssaka i Førde blir avhøyrde i dag, seier stadfestar politioverbetjent Linda Åmelfot. Ein mann i 30-åra er sikta for valdtekt av ei jente i tenåra i området Korsavegen - Hornnesvegen førre måndag. Det er enno uklart korleis den sikta stiller seg til siktinga.

Valdtekt i Førde
Foto: Oddleif Løset / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.