NRK Meny

Blir avhøyrde i dag

Både den sikta og offeret i valdtektssaka i Førde blir avhøyrde i dag, seier stadfestar politioverbetjent Linda Åmelfot. Ein mann i 30-åra er sikta for valdtekt av ei jente i tenåra i området Korsavegen - Hornnesvegen førre måndag. Det er enno uklart korleis den sikta stiller seg til siktinga.

Valdtekt i Førde
Foto: Oddleif Løset / NRK
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.