BKK sel fleire småkraftverk

Kraftverka Måren i Høyanger og Takle i Gulen er to av seks småkraftverk som Småkraft AS no har inngått avtale om å kjøpe frå BKK. Småkraft AS har hovudkontor i Bergen og er den største produsenten og utbyggaren av småkraft i landet. Administrerande direktør i selskapet, Halle Aslaksen, seier dei har ambisjonar om stor produksjonsvekst i tida framover.