Bilvelt på 609

Naudetatane har rykt ut til eit trafikkuhell på riksveg 609 i Askvoll, der ein bil skal ligge på taket. Politiet opplyser på Twitter at det berre skal vere tale om mindre materielle skader og ingen personskade. Det er heller ikkje trafikale problem.