Bilførar stakk av etter påkøyrsel

Bilføraren stakk av då ein 16 år gamal gut vart påkøyrd i Førde sentrum måndag ettermiddag.

Uhellet skjedde i rundkøyringa ved Førde Hotell.

Ikkje alvorleg skadd

Guten vart send til legevakta for sjekk, men skal ikkje vere alvorleg skadd.

Ber føraren melde seg

Politiet ber publikum om tips i saka, og oppmodar bilføraren om å melde seg.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.