Bilførar bles raudt

Ved ein promillekontroll UP hadde på E39 på Bruland i Førde i dag bles ein bilførar raudt og vart teken med til blodprøvetaking. Førarkortet vart inndrege. I alt 86 bilførarar vart sjekka.