NRK Meny
Normal

Bil av vegen på rv 5

Ein bil med to personar køyrde i fjellveggen på vegen mellom Førde og Naustdal.

Ulukke

KOM FRÅ DET UTAN SKADER: Det var to personar i bilen som kom frå uhellet utan skader.

Foto: SOLVEIG SVARSTAD / NRK

– Det var ein bil som køyrde i fjellveggen. Dei to personane som var i bilen kom seg ut, og blei tatt hand om av helse, seier vaktleiar ved Alarmsentralen, Frode Eide.

Ulukka skjedde ved Skredvika på vegen mellom Førde og Naustdal på rv. 5.

– Det var to menn i bilen. Føraren var ein mann i 40-åra. Det er ikkje snakk om personskade. Vi tok avhøyr på staden, og vi veit førebels ikkje noko om årsaka, seier Bengt Næss, som er operasjonsleiar ved politiet sin operasjonssentral i Florø.

Bilbergar kom raskt til staden og fekk fjerna bilen. Det er no fri ferdsel.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.