Bil av vegen i Fjaler

Ein bil har køyrt av fylkesveg 57 mellom Dale og Osen. Politiet opplyser at føraren ser ut til å ha kome frå det utan personlege skader. Bilen stod ein periode litt ut i vegbana, men er borte no.