NRK Meny
Normal

Betre tilbod til valdtekne

For første gong skal valdtekne kvinner få eit eige tilbod i Sogn og Fjordane. Helse Førde startar denne hausten opp sjølvhjelpsgrupper.

Finnmark og Sogn og Fjordane er dei to einaste fylka i landet som ikkje har eit eige mottak for valdtekne kvinner.

- Store mørketal

- Vi ønskjer å oppnå at desse kvinnene skal få hjelp med problema dei slit med etter ei valdtekt. Vi ønskjer også å spreie informasjon i kommunane, forklarar avdelingssjef Kirstin Bruland ved Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde.

Kor stort er problemet i eit fylke som Sogn og Fjordane?

- Vi trur det er store mørketal. Eg trur behovet er større enn det vi er klar over.

Dårleg respons

Når Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde no startar opp sjølvhjelpsgrupper, har senteret søkt dei 26 kommunane i fylket om pengar til drift av mellom anna kontakttelefon og opplæring av gruppeleiarar. Så langt har berre to kommunar sagt ja, Gulen og Årdal. Ordførar Trude Brosvik i Gulen meiner kommunane i fylket må kjenne besøkelsestida si.

- Det er eit kommunalt ansvar å hjelpe valdtekne. Det er lurt for små kommunar i Sogn og Fjordane å samle alt ansvar på ein stad. Difor synest eg kommunane bør støtte opp om dette.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.