NRK Meny

Betre redningsberedskap

Samarbeid mellom redningsdykkarar i Vågsøy og Vanylen og Luftambulansen skal betre beredskapen i heile fylket. Ifølgje Fjordenes Tidende planlegg dei no ei felles øving for å vite meir om korleis dei kan samarbeide i pressa situasjonar. Dei seks redningsdykkarane i Vågsøy er dei einaste som er godkjende i Sogn og Fjordane.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.