NRK Meny

Betre redningsberedskap

Samarbeid mellom redningsdykkarar i Vågsøy og Vanylen og Luftambulansen skal betre beredskapen i heile fylket. Ifølgje Fjordenes Tidende planlegg dei no ei felles øving for å vite meir om korleis dei kan samarbeide i pressa situasjonar. Dei seks redningsdykkarane i Vågsøy er dei einaste som er godkjende i Sogn og Fjordane.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå