NRK Meny

Betre for Lærdal og Balestrand

Kraftkommunane gjekk på ein skattesmell med eigedomsskatten 2017. No har sal av konsesjonskraft betra situasjonen for to av dei. Balestrand tapar 1,43 mill. i eigedomsskatt, men dekker inn budsjettgapet med 1,7 mill. i meirinntekter frå sal av konsesjonskraft i 2017.
Lærdal er blant kommunane som blir hardast ramma av svikten i eigedomsskatten, men kommunen får 4,4 millionar meir enn budsjettert for sal av konsesjonskraft i 2017. – Vi gjorde ei bevisst endring av prisstrategien i vår. Og taima det perfekt. No får vi betalt for det, seier ordførar Jan Geir Solheim.

Vegopning på Bergum i Førde kommune