NRK Meny

Betre enn snittet i rekning

Niandeklassingane i Sogn og Fjordane gjorde det betre enn landssnittet i rekning på årets nasjonale prøver. Gutane i niandeklasse les litt dårlegare enn snittet, mens jentene i ligg over landssnittet. For åttandeklassingane viser prøveresultata frå dei nasjonale prøvene nedgang i ferdigheitene både i engelsk, lesing og rekning.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.