NRK Meny

Bestilte narkotika frå Thailand

Ein nordfjording i 40-åra er i Fjordane tingrett dømd til 35 dagar fengsel på vilkår og 3.000 kroner i bot. I løpet av fjor haust prøvde mannen å innføre 230 tablettar av sovemedisinen Diazepam frå Thailand. Forsendingane vart stogga av tollvesenet ved Alnabru i Oslo. Retten såg formildande på at mannen erkjende forholda.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.