Bestilte narkotika frå Thailand

Ein nordfjording i 40-åra er i Fjordane tingrett dømd til 35 dagar fengsel på vilkår og 3.000 kroner i bot. I løpet av fjor haust prøvde mannen å innføre 230 tablettar av sovemedisinen Diazepam frå Thailand. Forsendingane vart stogga av tollvesenet ved Alnabru i Oslo. Retten såg formildande på at mannen erkjende forholda.

Vegopning på Bergum i Førde kommune