NRK Meny

Best på kulturminne

Lærdal er saman med åtte andre kommunar best i landet til å ta vare på kulturminne. Det syner data frå Kostra som Riksantikvaren har henta ut. Lærdal skårar høgt på spørsmål om kompetanse, registreringar, planar og løyvingar av pengar til kulturminnefeltet. Seniorrådgjevar hjå Riksantikvaren, Sissel Carlstrøm, seier ho ikkje er overraska over at Lærdal skårar så høgt.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.