NRK Meny

Best i landet i norsk sidemål

Fylkesmannen skriv på nettsidene sine at elevane i Sogn og Fjordane har høgast snitt i landet i norsk sidemål, etter grunnskuleeksamen i 2017. Landssnittet i sidemål ligg på 3,3, og i her i fylket er snittet 3,6. I norsk hovudmål kjem derimot elevane våre dårlegare ut enn landssnittet, som ligg på 3,5. I Sogn og Fjordane er snittet 3,3. Fylkesmannen rår skulane i fylket til å leite etter grunnane for kvifor det er slik.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.