Berre fire kvinner i inntektstoppen

Berre fire kvinner har fått plass blant topp 30 på inntektslistene til Sogn og Fjordane. Det viser førebelse skattetal frå Skattedirektoratet for året 2017. Den første kvinna på lista finn ein først på sjuandeplass. Den danske legen Jesper Melin Ganc-Petersen toppar lista. Bedriftene hans tener mellom anna pengar på betalingsautomatar i helsevesenet.