Ber turfolk unngå Hurrungane

Turfolk bør droppe Hurrungane, slik at villreinen får gå i fred. Det er oppmodinga frå nasjonalparkforvaltar Magnus Snøtun. Sogn Avis skriv i dag at skare og hardpakka snø gjer at villreinen har store problem med å finne mat i Vest-Jotunheimen. Snøtun er uroa, og ber om at ein tek omsyn og går turar andre stader.