NRK Meny

Ber turfolk unngå Hurrungane

Turfolk bør droppe Hurrungane, slik at villreinen får gå i fred. Det er oppmodinga frå nasjonalparkforvaltar Magnus Snøtun. Sogn Avis skriv i dag at skare og hardpakka snø gjer at villreinen har store problem med å finne mat i Vest-Jotunheimen. Snøtun er uroa, og ber om at ein tek omsyn og går turar andre stader.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.