Ber politiet ta rekninga

Høyanger kommune ventar no på svar på om politiet vil dekke utrykkingskostnadane i samband med knivstikkinga i Høyanger tidleg i august.

Sender rekning til politiet

VENTAR PÅ SVAR: Rådmann i Høyanger, Arve Varden vil ikkje rekninga for at Politiet mangla betjentar i området slik at brannvesenet måtte rykke ut til knivstikking.

Foto: MONTASJE: Arve Ullebø/Arne Stubhaug Arve Ullebo / NRK

– Vi meiner at dette ikkje er eit oppdrag som naturleg ligg til vårt brannmannskap å gjere, seier rådmann Arve Varden.

1. august i år kom det melding om knivstikking i Høyanger. Det var brannvernet i Høyanger som var først på staden og utrykkinga kosta kommunen rundt 16 000 kroner.

– Vi ber no politiet dekke rekninga som vi har fått i forhold til vårt brannmannskap, seier Varden.

I førre veke vart rekninga sendt til politiet og Varden fortel at kommunen no ventar på svar.

Visepolitimeister Ronny Iden har førebels ikkje fått lese brevet frå Høyanger, og ynskjer ikkje å kommentere saka ut over det han har sagt tidlegare.

– Eg registrerer at dei har sendt brevet, no får vi først handsame den før vi kommenterer det noko nærare, seier Iden.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.