Ber om meir pengar

IT-forum Sogn og Fjordane ber om meir pengar til breibandutbygging, skriv Sogn Avis. IT-forum reagerer på at regjeringa sitt statsbudsjettframlegg inneheld ei nedskjering av løyvinga til utbygging av breiband. Det vil føre til at det tek lengre tid å gje innbyggjarar i distrikta eit fullgodt breibandalternativ, skriv IT-forum.