NRK Meny

Ber om lovlegkontroll

Venstre i Jølster ber fylkesmannen vurdere om eit vedtak i Jølster formannskap vart gjort på lovleg vis. Saka gjeld forprosjektering av to idrettshallar i kommunen. Vedtaket vart gjort etter at alle parti i formannskapet, med unnatak av Venstre sin representant, heldt eit felles gruppemøte. Venstre er kritisk til at diskusjonen mellom formannskapsmedlemmane gjekk i lukka rom, og vil ha fylkesmannen si vurdering av dette.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.