NRK Meny

Ber om hjelp til lakselustiltak

Nærings- og fiskeridepartementet ber Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om framlegg til tiltak som kan motverke negative miljøeffekt knytt til behandling mot lakselus. – Vi må ha ei føre-var-tilnærming når det gjeld kva effekt behandling mot lakselus har på miljøet, særleg som følgje av forbruket av behandlingsmiddel mot lus, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.