NRK Meny

Ber om hjelp til lakselustiltak

Nærings- og fiskeridepartementet ber Mattilsynet og Fiskeridirektoratet om framlegg til tiltak som kan motverke negative miljøeffekt knytt til behandling mot lakselus. – Vi må ha ei føre-var-tilnærming når det gjeld kva effekt behandling mot lakselus har på miljøet, særleg som følgje av forbruket av behandlingsmiddel mot lus, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Vegopning på Bergum i Førde kommune