NRK Meny

Ber kommunane bu seg på uvêret

Fylkesmannen ber kommunane bu seg på ekstremvêret «Nina» som kjem laurdag ettermiddag. Kommunane vert bedne om å utveksle kontaktinformasjon med lokal lensmann/politiet, og forsikre seg om at dei har kontaktinformasjon til lokalt energiselskap. Fylkesmannen ber og om at kommunane drøftar om situasjonen krev lokale tiltak.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.