NRK Meny

Ber jegerane om å ta prøver

Miljødirektoratet ber meir enn 4000 villreinjegerar på Hardangervidda om å ta prøver av alle vaksne dyr som blir felt. Styresmaktene ønskjer å undersøke om skrantesjuka har spreidd seg til det største villreinområdet i landet. Villreinstammen i Nordfjella, som blant anna ligg i kommunane Aurland og Lærdal, er bestemt slakta ned på grunn av den frykta dyresjukdommen skrantesjuke.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.