Arbeidarar kjenner seg utrygge - ber bilistane senke farten

Vegtrafikksentralen ber bilistar senke farten når dei køyrer forbi område der det pågår opprydding etter uveret Dagmar.

"Dagmar" sine herjingar i Indre Nordfjord

RYDDAR OPP: Uveret Dagmar knekte mange tre og øydela mykje langs vegane. Slik såg det ut i Nordfjord 1. juledag. Men framleis pågår det opprydding langs vegane.

Foto: NRK/Torje Bjellaas

Vaktoperatør Arne Stadheim seier dei har fått telefonar frå folk som er ute og jobbar langs vegane.

– Arbeidarar som ryddar opp tre og røter, har ringt og sagt at bilar køyer for fort forbi, seier han.

Stadheim ber folk om å ta omsyn til skilt som fortel om vegarbeid og opprydding.

– Køyr saktare forbi, det gjer det tryggare for dei som skal utføre jobben.

Han seier det er glatt og vanskelege køyreforhold enkelte stader og difor ekstra viktig å ta omsyn. Oppryddingsarbeidet vil halde fram heile denne veka

– Vi har ein del arbeid igjen på riksveg 60 mellom Stryn Utvik. Også her er det glatt, men strøbilane er ute no, seier han.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.