Arbeidarar kjenner seg utrygge - ber bilistane senke farten

Vegtrafikksentralen ber bilistar senke farten når dei køyrer forbi område der det pågår opprydding etter uveret Dagmar.

"Dagmar" sine herjingar i Indre Nordfjord

RYDDAR OPP: Uveret Dagmar knekte mange tre og øydela mykje langs vegane. Slik såg det ut i Nordfjord 1. juledag. Men framleis pågår det opprydding langs vegane.

Foto: NRK/Torje Bjellaas

Vaktoperatør Arne Stadheim seier dei har fått telefonar frå folk som er ute og jobbar langs vegane.

– Arbeidarar som ryddar opp tre og røter, har ringt og sagt at bilar køyer for fort forbi, seier han.

Stadheim ber folk om å ta omsyn til skilt som fortel om vegarbeid og opprydding.

– Køyr saktare forbi, det gjer det tryggare for dei som skal utføre jobben.

Han seier det er glatt og vanskelege køyreforhold enkelte stader og difor ekstra viktig å ta omsyn. Oppryddingsarbeidet vil halde fram heile denne veka

– Vi har ein del arbeid igjen på riksveg 60 mellom Stryn Utvik. Også her er det glatt, men strøbilane er ute no, seier han.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.