NRK Meny
Normal

Bellona har prioritert vekk Førdefjorden

Natur og Ungdom skulle gjerne sett at Bellona engasjerte seg sterkare mot fjorddeponi i Førdefjorden.

Har prioritert vekk Førdefjorden

IKKJE PRIORITERT: Hallstein Havåg (innfelt) i Bellona seier dei har hatt mykje å gjere i sommar og at dei difor ikkje har hatt tid til å setje fullt trykk på Engebøsaka.

Foto: Maya B. Vedeld/Bellona, Hans-Olav Landsverk/NRK / Montasje

– Dei gjer sine prioriteringar, det må dei få lov til. Så håpar vi at dei og ser dei store konsekvensane dette gruvedeponiet vil ha, dersom det blir gjennomført, seier leiar i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre.

Dei siste månadane har miljøorganisasjonen Bellona sleppt taket i saka om fjorddeponi i Førdefjorden. Organisasjonen har tidlegare gått sterkt ut mot gruvedrift i Engebøfjellet. Men den siste tida har det vore stille, vedgår fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.

Arnstein Vestre, Natur og Ungdom

VIL HA DRAHJELP: Arnstein Vestre og Natur og ungdom håpar at Bellona kjem sterkare på bana.

Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

– Det har vore stort trykk på mange saker hos oss og vi har ikkje kunna prioritert Førdefjorden no i sommar, slik vi skulle ha gjort.

Dette betyr likevel ikkje at Bellona har meldt seg heilt ut av Engebøsaka, seier Havåg.

– På ingen måte. Vi skal sørge for at myndigheitene gjer det dei har sagt dei skal gjere. Nemleg at norsk mineralutvinning skal vere verdsleiande på miljø, seier han.

Havåg i Bellona rosar Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for den innsatsen dei har gjort. Sjølv lovar han at Bellona kjem sterkare tilbake utover hausten. Arnstein Vestre i Natur og Ungdom trur dei vil ha mykje å bidra med.

– Det set vi stor pris på. Eg trur òg at lokalbefolkninga her i Vevring og langs Førdefjorden vil setje pris på det. Vi gler oss til å sjå kva dei kan bidra med, seier han.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.