Banksjef om Terra: - Lureri

Banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane, Arvid Andenæs, er ikkje nådig i sin kritikk av Terra.

Arvid Andenæs

- Det er heilt uakseptabelt at ein ikkje får fram kva som verkeleg er risikoen i slike produkt. Det er rett og slett lureri, seier banksjef Arvid Andenæs.

- Rammar heile banknæringa

- Dette er noko som rammar heile banknæringa, trur Andenæs.

Både Vik og Bremanger har investert store beløp i risikofylte amerikanske obligasjonar. Også seks andre kommunar har gjort liknande investeringar. Fire nordlanskommunar står i fare for å misse heile investeringa på 451 millionar kroner.

Andenes avviser at sparebankane på eigarsida skal vere med å dekkje kommunane sine økonomiske tap.

Må ta ansvar

- Nei, det bør dei ikkje. Her har vi ansvar frå begge sider. Dei har gått på ei blemme som dei må ta ansvar for sjølve. Terra-gruppen har gjort det gjennom å køyre selskapet sitt konkurs, og ein kan meine mykje om det. Verdiane vart borte over natta. Det kan det stillast spørsmål ved også, seier Andenæs.

- Her må vi passe på at vi har kompetanse og lærer av dette i framtida, seier han.

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.