Avviser klage mot Helse Førde

Helse Førde braut ikkje regelverket om offentlege anbod, då dei avviste tilbodet frå Frank Ytredal drosjer i Vadheim. Det har klagenemnda for offentlege anskaffingar avgjort.

Helse Førde avviste tilbodet med henvising til alvorlege forsømmingar mot faglege og etiske krav i bransjen. Det klaga Frank Ytredal drosjer på, då dei meinte dette var retta opp i.

Men klagenemnda har no avgjort at Helse Førde hadde rett til å avvise klagen.