Avdekte fleire regelbrot

Statens forureiningstilsyn (SFT) har ved inspeksjonar avdekt fleire regelbrot ved Vest Tank.

Ved fleire av inspeksjonane har det vore funne brot på regelverket knytt til vassreinsing.

- I tillegg har dei ikkje hatt god nok kontroll over avfallet dei tok i mot og sende vidare, seier seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i SFT til Bergens Tidende.

Varslar fleire tilsyn

Tilsynet varslar no fleire kontrollar av verksemda. Men Vest Tank avviser at det er samanheng mellom ulukka i går, og regelbrota.

To store tankar eksploderte torsdag føremiddag på terminalen til Vest Tank i Sløvåg i Gulen. Ti personar måtte til legesjekk og ein person vart send til sjukehus.

Krev gransking av alle anlegg

Miljorganisasjonen Bellona krev at alle tankanlegg langs kysten blir granska etter gårsdagens eksplosjon i Sløvåg.

Fredrik Hauge i Bellona meiner desse tankanlegga utgjer ein risiko langs kysten.

- Desse anlegga representerer ei utfordring. Når det skjer ei slik ulukke er det naturleg at ein undersøker og kvalitetssikrar også andre anlegg, for å unngå at same feil skal skje igjen, seier han til NRK.

- God nok tryggleik

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap startar i dag, saman med politiet, etterforskinga for å finne årsaka til ulukka. Men direktoratet vil ikkje granske andre alnegg langs norskekysten.

- Desse utgjer ingen risiko. Denne typen anlegg er forholdsvis sikre anlegg så vi kjem ikkje til å sjekke andre anlegg, seier avdelingsleiar, Tom Ivar Hansen:

- Merkeleg uttale

Men denne haldninga forundrar Hauge.

- Det er ein svært merkeleg uttale å kome med før dei har kartlagt årsaka. Dette er jo i strid mot ein kvar beredskapstankegang.