Auke i tilskot til trussamfunn

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utbetalt nesten 800.000 kroner i statstilskot til elleve trussamfunn i 2017. Dette er ei auke på nær 200 000 kroner samanlikna med fjoråret. Årsaka er ei auke i tal medlemer det er utbetalt tilskot for, frå 1261 medlemer med rett til tilskot i 2016 til 1458 medlemer med rett til tilskot i 2017.

Vegopning på Bergum i Førde kommune