NRK Meny

Auke i tilskot til trussamfunn

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utbetalt nesten 800.000 kroner i statstilskot til elleve trussamfunn i 2017. Dette er ei auke på nær 200 000 kroner samanlikna med fjoråret. Årsaka er ei auke i tal medlemer det er utbetalt tilskot for, frå 1261 medlemer med rett til tilskot i 2016 til 1458 medlemer med rett til tilskot i 2017.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.