Auke i salet på fersk fisk

Så langt i år er totalomsetninga på fersk fisk på over 11,25 milliardar kroner. Det er nærare 650 millionar kroner meir enn på same tid i fjor, ifølge tal frå Råfisklaget.