NRK Meny

Auke i Florø – nedgang hos resten

Av dei fire flyplassane i fylket, er det berre Florø lufthamn som har hatt ei auke i trafikken så langt i år. Det syner ei oversikt frå Avinor. I Florø har trafikken auka med 2,5 prosent, medan det ved Førde lufthamn er størst tilbakegang med sju prosent færre passasjerar. Sandane lufthamn har 4,1 prosent lågare trafikk og Sogndal gjekk tilbake med 0,9 prosent.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.