NRK Meny

Auke i eksporten av laks

Norge eksporterte 90 700 tonn laks for 5,5 milliardar kroner i august, skriv nettavisa Sysla. Det er ein volumauke på sju prosent eller 5 800 tonn og ein verdiauke på sju prosent eller 369 millionar kroner frå august i fjor. – Det bidreg til at vi for første gang i år har eksportert meir laks samanlikna med same periode i fjor seier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for marknadsinnsikt i Sjømatrådet.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.