NRK Meny

Auke for røykelaks

Svanøy røykeri har auka omsetnaden i 2013 med 25 prosent. Likevel fekk verksemda eit driftsresultat på 104 000 kroner i minus, skriv Firda. Omsetnaden i fjor var på 3,3 millionar, eit resultat dagleg leiar Gro Tveit Sveen seier seg nøgd med. Røykeriet har som målsetting å auke omsetnaden med 15 til 20 prosent kvart år dei næraste åra.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.