NRK Meny

Åtvarar mot sauer i vegbana

Køyr forsiktig om du skal gjennom Stupshølentunnelen på fv 55 ved Hafslo.

Laster Twitter-innhold
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.