NRK Meny

Åtvarar mot is i vegbana

Mildvêr og mykje nedbør gjer at is rasar ut i vegbana fleire stader. Vegvesenet opplyser at dei får slike meldingar frå fleire stader i Sogn og Fjordane. Entreprenørar jobbar med å sikre vegane, men ber folk vere merksame.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.