NRK Meny

Åtvarar mot glatte vegar

Vegvesenet melder om glatte vegar, spesielt i dei nordlege delane av Sogn og Fjordane. Strøbilar er ute, og vegvesenet ber trafikantar om å køyre etter forholda. Det er venta at køyreforholda blir betre utover dagen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.