Åtvarar mot glatte vegar

Vegvesenet melder om glatte vegar, spesielt i dei nordlege delane av Sogn og Fjordane. Strøbilar er ute, og vegvesenet ber trafikantar om å køyre etter forholda. Det er venta at køyreforholda blir betre utover dagen.