NRK Meny
Normal

Askvoll på friarferd til Fjaler og Hyllestad

Kommunestyret i Askvoll vil gå saman med Fjaler og Hyllestad i ny storkommune. Samstundes krev dei då kommunesenteret i kommunen.

Askvoll sentrum

SENTER: Fleirtalet i kommunestyret i Askvoll inviterer Fjaler og Hyllestad til samtalar om ny kommune. I friarbrevet ligg også eit krav om at Askvoll får det nye kommunesenteret.

Foto: Steinar Bauge.

– Kommunestyret vil at ein skal ta opp kontakta med Fjaler og Hyllestad for å avklare mellom anna om kommunesenteret kan leggast til Askvoll, seier ordførar Frida Melvær (H).

Gunhild Berge Stang

VILLIGE: Fjalerordførar Gunhild Berge Stang seier ja til invitasjonen frå Askvoll, men er klar på at folket må høyrast på ny om det blir gjort store endringar i avtalen.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Bak vedtaket stod eit fleirtal på 15 medlemmar, medan seks av kommunestyrerepresentantane sa nei. Kommunen har ynskt å kople seg på ein storkommune med Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Det er ikkje dei like positive til.

Under møtet onsdag kom det fram at politikarar i kommunen har fått signal frå politikarar i Fjaler og Hyllestad at det kan vere opning for å flytte på kommunesenteret, men Melvær seier det ikkje er formell informasjon om dette. Ho veit heller ikkje kor realistisk kravet er, og spelar ballen over til Fjaler og Hyllestad.

– Må høyre folket på nytt

– Eg kan ikkje forskottere korleis formannskapet og kommunestyret i Fjaler vil forhalde seg til dette. Blir det så store endringar i intensjonsavtale som dette, så må det ut på ny folkehøyring, seier Fjalerordførar Gunhild Berge Stang.

Frida Melvær

SIGNAL: Ordførar i Askvoll, Frida Melvær, vil ikkje meine noko om kor sannsynleg det er at Fjaler og Hyllestad går med på deira krav om kommunesenter.

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

Det ligg også inne i Askvoll sitt vedtak at folket på ny må få seie si meining. I folkerøystinga som vart gjennomført i april sa 40 prosent av dei som røysta i kommunen nei til begge dei to samanslåingsalternativa som då låg på bordet. I Fjaler hadde ein opinionsundersøking og der ville 57 prosent av dei spurde gå saman med Askvoll, Hyllestad og Solund. Stang stiller seg positiv til å ta opp igjen dialogen med naboane om ein felles kommune.

– Vi har allereie lagt opp til at vi er villige til å sjå på intensjonsavtalen på nytt, men det er viktig at vi også får med Hyllestad på dette.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.