NRK Meny

Askvoll inn i Robek

Askvoll er meldt inn i Robek og lagt under statleg kontroll. Det melder Fylkesmannen. Bakgrunnen er at kommunen både i 2012 og 2013 har brukt meir pengar enn dei har, og ikkje klart å dekke dette inn i år. Kommunen har no eit samla underskot på 6,3 millionar kroner. Også Høyanger, Vik, Lærdal, Årdal, Bremanger og Selje er sett under statleg kontroll.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.