NRK Meny

Arvestrid i retten

Ein familie har gått til sak for å avgjere ein strid om eit arveoppgjer, skriv BT.no. Den avlidne mannen testamenterte vekk heile dødsbuet til Kirkens Nødhjelp, noko familien ikkje er nøgde med. Dei meiner han ikkje var helsemessig i stand til å opprette testament då det blei gjort. Saka går i Sogn tingrett i november.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå