NRK Meny
Normal

ROBEK-kommunane langt nede på lista

Ferske tal frå årets Kommunebarometer syner at mange kommunar i Sogn og Fjordane presterer godt.

Marie-Helene Brandsdal

IKKJE NØGDE: Vi er ikkje nøgde, men førsteprioritet er å få orden på økonomien og kome oss ut av ROBEK-lista, seier varaordførar Marie Brandsdal.

Foto: Steinar Lote / NRK

Sogn og Fjordane er det fylket som har den største delen av kommunar som presterer godt, med ei normalplassering på 96.

På barometeret blir dei 428 kommunane i landet rangert frå topp til botn innan 13 ulike områder. Seks av desse faktorane er grunnskule, eldreomsorg, barnevern, barnehagar, helse og økonomi – desse utgjer 3/4 av resultatet.

– Vi er godt nøgde

Halvparten av kommunane i Sogn og Fjordane er blant dei 87 beste i landet. På topp fem ligg Gloppen, Eid, Gulen og Jølster.

Men aller best er Leikanger kommune, som er rangert som den 11. beste kommunen i landet. Rådmann i Leikanger kommune Odd Arve Rakstad meiner det er ein heilskapleg tankegang som ligg bak resultatet.

– Ja, vi er godt nøgde når vi scorar så bra som dette. Det er ei bevisst målsetting å alltid ha gode tenester til innbyggjarane våre i Leikanger, seier han.

Sjølv om Leikanger ligg godt an på rangeringa har dei forbetringspotensial spesielt innanfor barnevern viser statistikken. Rakstad er kjend med situasjonen.

– Det er ei kjend sak at vi har fått nokre merknadar på meldeplikta, seier han.

ROBEK-kommunar langt nede

I motsett ende av skalaen her i fylket kjem Årdal, som ligg heilt nede på 405. plass. Varaordførar i Årdal, Marie Helene Hollevik Brandsdal, seier dei ikkje er nøgde med situasjonen.

Ho meiner Årdal sin økonomiske situasjon, der dei no er ein ROBEK-kommune, kan vere ein av årsakene til den dårlege plasseringa

– Dei neste åra vil bere preg av at me må få økonomien under kontroll og kome oss ut av ROBEK-lista. Det er førsteprioritet, og få ein god økonomi som er handterleg. I det ligg det å prioritere dei lovpålagde tenestene, seier Brandsdal.

ROBEK er eit register over kommunar og fylkeskommunar i økonomisk ubalanse som må ha godkjenning frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne gjere gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leigeavtalar.

Frå Sogn og Fjordane er Høyanger, Vik, Lærdal, Årdal og Bremanger på ROBEK-lista. Tre av dei fem ligg på botnen av kommunebarometeret for Sogn og Fjordane. Denne sumaren vil også Askvoll hamne på lista, og Selje står i fare for å gjere det same.

Årdal kommune får spesielt lav rangering på helse. Men Brandsdal meiner kommunen allereie har tatt grep for å betre den situasjonen.

– Me satsar på å ha eitt felles legekontor der me skal samle alle fastlegar og hjelpepersonell som jordmor og helsestasjon.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast