NRK Meny
Normal

Arbeidsløysa kraftig og uventa ned

Talet på arbeidslause i Sogn og Fjordane gjekk kraftig ned siste månaden. Ei uventa positiv utvikling, seier direktør Tore Thorsnes i NAV Sogn og Fjordane.

Tore Thorsnes

GRUNN TIL Å SMILE: Direktør Tore Thorsnes i NAV Sogn og Fjordane kan gle seg over nedgang i arbeidsløysa.

Foto: Nav

Ved utgangen av januar var det 1416 personar heilt utan arbeid. No er talet nede i 982, og det er det lågaste månadstalet sidan desember 2014.

Thorsnes seier dei hadde rekna med at arbeidsløysa ville halde fram med å stige frå januar og utover i 2016. I staden har tala gått kraftig ned.

– Det har vel samanheng med marknaden i Sogn og Fjordane fungerer godt. Det er stor aktivitet trass i det som skjer rundt oss. Vi er ikkje i særleg grad prega av nedgangen i oljeindustrien. Det er lite permitteringar og høgt tiltaksnivå i fylket vårt.

Lågast i landet

– Om vi ser litt framover, er det like lyst då?

– Vi har ikkje grunn til å frykte store endringar, men vi er alltid usikre på korleis etterverknadene av oljekrisa blir. Vi bør vere obs på at det kan bli nokre svingingar, men nokon stor auke i arbeidsløysa reknar vi ikkje med.

Med 1,7 prosent arbeidsledige er Sogn og Fjordane stadig det fylket i landet som har lågast arbeidsløyse. Nedgangen har vore størst i Vågsøy og Stryn.

Hornindal og Solund har lågast arbeidsløyse, medan Selje, Flora og Bremanger har høgast.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.